• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม โดยนายประเสริฐ อินทรัตน์ ยุติธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 1 มีเรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามคำขอจำนวน 4 ราย ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือ 1 ราย และชะลอคำขอฯ 3 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564 16:05 น.

จำนวนผู้อ่าน 458 คน