• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ งานบริการกระทรวงยุติธรรม และสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประเสริฐ อินทรัตน์ ยุติธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ งานบริการกระทรวงยุติธรรม และสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ร่วมกับนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลขามเตี้ยใหญ่ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564 09:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 432 คน