• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม

ข่าวประกาศ 
ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ย้ายที่ทำการไปยัง อาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 3 (ฝั่งด้านทิศเหนือ ติดกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หรือช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่
Face book : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 084 700 3708

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 11:49 น.

จำนวนผู้อ่าน 631 คน